Andrahandsuthyrning

När en medlem upplåter (hyr ut eller lånar ut) hela eller del av lägenheten till annan för självständigt brukande kallas det andrahandsuthyrning. För detta krävs styrelsens godkännande.

Nedan följer kortfattat vad som är viktigt att tänka på vid andrahandsuthyrning.

Policy:

Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning om den är tidsbegränsad och det finns beaktansvärda skäl till uthyrning, när man inte själv kan använda lägenheten.

Exempel på detta är:

  • Arbete eller studier på annan ort
  • Åldersrelaterade orsaker
  • Sjukdom
  • Särskilda familjesituationer – t ex provboende i ett samboförhållande 1 år.

Exempel på sådan skäl som normalt inte godkänns är:

  • Spekulationsköp eller köp där man själv inte avser att bo
  • Föräldrar som köper en liten lägenhet åt sina barn
  • Längre perioder av uthyrning

Anledningen till detta är att ett medlemskap i en bostadsrättsförening medför ett visst ansvar att sköta och driva den fastighet som vi alla gemensamt äger. Det kan vara svårt att utöva det ansvaret om man själv inte bor i föreningens hus, och istället hyr ut lägenheterna i andra hand. Ju fler som hyrs ut i andrahand, ju svårare blir det att sköta fastigheten. Av samma anledning som godkänner vi ej juridiska personer som hyrestagare.

Normalt beviljas andrahandsuthyrning ett år i taget i max 2 år. Kortaste tid är 1 månad. Korttidsuthyrningar tillåts inte.

Andrahandsuthyrning av garageplats tillåts normalt sett inte.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

För andrahandsuthyrning krävs styrelsens godkännande.

Ansökan gör du via blankett nedan. Ange noga dina skäl till andrahandsuthyrning.

NYHET - En avgift för andrahandsuthyrning debiteras med 10% av prisbasbeloppet per år. Vid kortare tid debiteras en månadsavgift för de månader som uthyrning sker.

Handläggningstiden är i normala fall cirka en månad.

Det är också viktigt att man skriver ett internt hyreskontrakt mellan dig och hyresgästen, som reglerar vad som gäller ifall att något skulle hända. Exempel finns nedan.

Bor man längre än 2 år i en lägenhet så har man ett visst besittningsskydd. Tänk på att reglera detta i det interna hyreskontraktet, så att inte hyresgästen kräver att få bo kvar.

Hyrs lägenheten ut utan styrelsens godkännande – kan man gå miste om hela bostadsrätten genom att styrelsen förklarar bostadsrätten förverkad och kan sälja lägenheten.

Mer information om andrahandsuthyrning finns på SBC:s hemsida www.sbc.se

Har du frågor – maila styrelsen styrelsen@kastell21.se

Lämna din ansökan samt kopia av ditt interna hyreskontrakt till styrelsen i vår brevlåda.

BLANKETTER

Ansökan om andrahandsuthyrning

 

Förslag internt hyreskontrakt


© BRF Kastellgatan 21, Göteborg 2023
Har du frågor eller vill anmäla fel på sidan - kontakta webmaster