Budgetarbetet inför 2003 är klart.      Sidan skriven 17 november 2002.

Styrelsen har lagt fram en ny budget för 2003.

Styrelsen har utgått ifrån känd information ifrån diverse leverantörer och deras planerade höjningar.

Göteborgs energi har aviserat kraftigt höjda värmekostnader för 2003. 5 % höjning av vinterpriset samt nästan 11 % höjning av sommarpriset. Vår budget påverkas givetvis av detta. För 2003 är detta en av de viktigaste kostnadsförändringarna under året. Värmekostnaden är ju en av de största kostnader vi har, så den ger direkt utslag i vår budget.

Så även detta år uppmanar vi alla att tänka på att spara lite på värmen eller varmvattnet.

För innevarande år 2002 så kalkylerar vi med några tusenlappar i förlust. Ni kommer ihåg budgeten på minus 42 000 kr för 2002. Det ser ut som om vi kommer att landa där nånstans, kanske lite bättre. Den höjning av månadsavgifterna, som vi gjorde i våras var uträknade för att få balans i budgeten mellan intäkter och kostnader. Nu blir det inte riktigt så, på grund av att höjningen gjordes först andra kvartalet (april 2002) och vi får därmed ovanstående kalkylerad förlust.

För 2003 har vi som mål att få full balans i budgeten.

För att vi skall få detta, så måste månadsavgifterna höjas.

Styrelsen har under året gjort allt för att spara pengar och övervägt varje beslut noga. Detta kommer vi att fortsätta med även under 2003. Vi kommer att se över våra lånekostnader om det går att göra något åt dessa. Det är en stor kostnad för föreningen.

Styrelsen har beslutat att höja månadsavgifterna med 2,5 % from 030101.

Här kan du se hela budgeten för 2003.

Tillbaka