alert("Information saknas i ett obligatoriskt formulärfält. \n Ange ditt NAMN innan du skickar formuläret igen!");'; $validate3 = ''; $validate4 = ''; $validate5 = ''; $validate_formmail = ''; $validate_captcha = ''; // kontrollerar om alla formulärfält är ifyllda if (empty($namn)) { echo $validate1; echo ''; exit;} if (empty($email)) { echo $validate3; echo ''; exit;} if (empty($meddelande)) { echo $validate4; echo ''; exit;} // kontrollerar om epostadressen är korrekt angiven if(!preg_match("/^[a-z0-9\å\ä\ö\ü\%._-]+@[a-z0-9\å\ä\ö\ü\%.-]+\.[a-z]{2,6}$/i", $email)) { echo $validate5; echo ''; exit;} /*(ta bort denna kommentering om du vill aktivera funktionen) //kontrollera om scriptet anropas från ditt formulär if (($_SERVER['HTTP_REFERER']!= "http://www.dinadress.se/kontaktform.php") && ($_SERVER['HTTP_REFERER']!= "http://dinadress.se/kontaktform.php")) { echo $validate_formmail; echo ''; exit;} */ // kontrollerar om CAPTCHA-koden är korrekt if($_SESSION['captcha_kod'] != md5($_POST['captcha_kod'])) { echo $validate_captcha; echo ''; exit;} else { // hämtar datum, IP och tid $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"]; $datum = date("Y-m-d"); $time_local = date('H:i'); // variabler för meddelande $mailmessage = "".$meddelande. " ------------------------------------------------ avsändare: ".$namn." e-post: ".$email." datum: ".$datum." tid: ".$time_local." IP: ".$ip." Meddelandet skickat från TV-hemsidan kastell21. "; // Mailfunktionen som skickar bekräftelsen if (mail($to, $subject, $mailmessage , "FROM: $namn <$email>")) { ######################################################################################## // EXTRA: sparar information i loggfil //------------------------------------------ // LOGGFIL 1 - visar meddelande och avsändare över flera rader $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $datum = date('Y-m-d'); $time_local = date('H:i:s'); $loggfil = fopen('logg.txt', 'a+'); if ($loggfil) { fwrite($loggfil, " ".$namn." ".$email." ".$datum." ".$time_local." ".$ip." ".$meddelande." ---------------------------------------------------------------------------------------- " ); fclose($loggfil); } //------------------------------------------ // LOGGFIL 2 - radvis separerad med filtertecknet: | $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $datum = date('Y-m-d'); $time_local = date('H:i:s'); $loggfil = fopen('logg_database.txt', 'a+'); if ($loggfil) { // tar bord radbrytningar från meddelandet $meddelande = str_replace('\n', ' ', $meddelande); $meddelande = str_replace('\r', ' ', $meddelande); $meddelande = str_replace(chr(13), ' ', $meddelande); $meddelande = str_replace(chr(10), ' ', $meddelande); fwrite($loggfil, "".$namn.";".$email.";".$datum.";".$time_local.";".$ip.";".$meddelande."\r\n"); fclose($loggfil); } ######################################################################################## // avslutar sessionen för captcha-bilden unset($_SESSION['captcha_kod']); // visar bekräftelsesidan header("Location: bekraftelse.php"); } else echo "Det gick inte att skicka ditt meddelande"; } } ob_end_flush(); ?>